background
login
image1 image2 image3 image4 image5

Gezocht: Administratief medewerker

Functieomschrijving

De administratief medewerker van de dienst algemene administratie staat in voor een efficiënte en kwalitatieve taakuitvoering binnen de dienst.

Deelopdrachten die in de uitvoering van de hoofdopdracht moeten vervuld worden zijn : (niet limitatief)

  • verrichten van algemene taken die verband houden met de dienst, zoals onder andere notulering, archief, administratieve afhandeling van preventiedossiers, ondersteuning bij de opmaak van jaaractieplannen en meerjaren beleidsplannen ;

  • correcte ondersteuning naar de werking van de dienst toe op vlak van onthaal, administratie, logistiek, … ;

  • zelfstandig werken bij de afhandeling van taken ;

  • Telefonie

  • openstaan voor vernieuwing en deze toepassen in het werkveld ;

  • zich permanent bijscholen en opvolgen van de actualiteit ;

Bijlage: Vacature administratief bediende.pdf

Profiel

 

 • (5 jaar) nuttige ervaring ;

 • telefonisch talent

 • vlot werken met MS Word, Excel en Powerpoint ;

 • in het bezit zijn van een rijbewijs B ;

 • slagen in een aanwervingsexamen.

Jobgerelateerde competenties

 • Documenten coderen, klasseren en archiveren
 • Telefonische oproepen aannemen Doorverbinden naar de gevraagde gesprekspartners Een boodschap noteren
 • De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen Bestellingen plaatsen
 • Kopieerwerk verrichten
 • Administratieve dossiers samenstellen Gegevens, de actualisatie van gegevens, terugzendingen of aanmaningen controleren
 • Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren
 • Personen onthalen en hun vraag identificeren
 • Brieven, tabellen, ... invoeren volgens instructies

 

Persoonsgebonden competenties

 • Ik leg gemakkelijk contact
 • Ik ben precies
 • Ik kan met klanten werken
 • Ik kan goed plannen (= ordenen)
 • Ik kan goed samenwerken in een team
 • Ik kan een resultaat behalen
 • Ik respecteer regels en afspraken

Aanbod

Contract voor bepaalde duur van 6 maand met mogelijkse verlenging

Betaling op C1-C3 niveau

Plaats tewerkstelling

HULPVERLENINGSZONE VLAAMSE ARDENNEN
Bedrijvenpark Coupure 21 9700 OUDENAARDE 

 

Waar en hoe solliciteren?

Per brief 

Contact: Personeelsdienst Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

HULPVERLENINGSZONE VLAAMSE ARDENNEN 
Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 OUDENAARDE

© 2017 Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen