background
login

Gezocht: 5 vrijwillige hulpverlener ambulancier (m/v)

Om onze burgers nog sneller te kunnen helpen is "Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen" op zoek naar

5 vrijwillige hulpverlener ambulancier (m/v) voor volgende posten: Herzele, Kruishoutem

Functieomschrijving

Deel uitmaken van een belangrijke schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening teneinde een goede operationele werking ervan in de zone te verzekeren. Doortastend en zelfstandig handelingen stellen met een goed inlevingsvermogen en bijzondere aandacht voor de medische hygiëne en preventie. De hulpverlener-ambulancier rukt uit voor medische urgenties en voor bijstand aan de brandweer bij zware interventies. Hij/zij vervult zo een cruciale rol in de operationele werking van de brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening in en buiten de zone.

De hulpverlener-ambulancier vervoert niet alleen een slachtoffer, hij/zij behandelt het slachtoffer volgens zijn kennis en kunde en hij brengt ook zeer belangrijke informatie van de plaats van het noodgebeuren naar het ziekenhuis over. Aangezien hij/zij vaak in contact komt met burgers in nood maar ook met artsen en verpleegkundigen van andere instellingen, bepaalt hij/zij mee het gezicht van de zone en blijft hij/zij in alle omstandigheden begripsvol en tactvol. De hulpverlener-ambulancier zorgt dat hij continu bijgeschoold is en hij houdt zich op de hoogte van nieuwe werkwijzen en richtlijnen. De hulpverlener-ambulancier informeert zich continu over het nieuwe materiaal in de ziekenwagen.


Profiel

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of van Zwitserland ;
 • ten minste 18 jaar oud zijn ;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten ;
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten ;
 • houder zijn van rijbewijs B ;
 • houder zijn van een federaal geschiktheidstattest.
 • Wonen binnen een straal van 6 km rond de post waaraan het personeelslid wordt toegewezen. Indien het personeelslid kan aantonen dat het buiten deze straal wonend, toch binnen een zeer korte tijdspanne na een oproep de brandweerkazerne kan bereiken, kan aan het Zonecollege een afwijking op de woonplaatsverplichting gevraagd worden. 

Jobgerelateerde competenties

 • De sanitaire cel van de ziekenwagen reinigen, ontsmetten en opruimen
 • Het afval sorteren
 • Tussenkomen aan boord van een ziekenwagen: Dringend ziekenvervoer van de openbare hulpdiensten (brandweer, civiele bescherming)
 • Tussenkomen aan boord van een ziekenwagen: Dringend ziekenvervoer van een ziekenhuis, een kruisvereniging of een privédienst
 • Medisch-administratieve verrichtingen voor de persoon met een zorgbehoefte uitvoeren
 • Facturatie- en inningsverrichtingen uitvoeren
 • Basisonderhoud uitvoeren
 • Het voertuig reinigen
 • De werking van de ziekenwagenuitrusting controleren
 • Storingen vaststellen en aan de verantwoordelijke of de technicus melden
 • Het medisch-verpleegkundig materiaal voorbereiden
 • Het medisch team bij dringend ziekenvervoer assisteren (positioneren, immobiliseren, zuurstof toedienen, ...)
 • Opvolg- en activiteitengegevens registreren
 • De informatie doorgeven aan de betrokken dienst
 • De productvoorraad opvolgen, tekorten vaststellen
 • Bestellingen doorgeven
 • De persoon met een zorgbehoefte in de ziekenwagen volgens de medische richtlijnen installeren
 • Aan de persoon met een zorgbehoefte bijstand verlenen

 Persoonsgebonden competenties

 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Samenwerken in een team
 • Leervermogen hebben
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zelfstandig werken
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Omgaan met stress

Aanbod

Een vergoeding wordt betaald per prestatie.
Vorming, training en opleiding aangeboden door de hulpverleningszone.

Plaats tewerkstelling

HULPVERLENINGSZONE VLAAMSE ARDENNEN
Bedrijvenpark Coupure 21
9700 OUDENAARDE

Nog vragen?
Stuur een mailtje naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of surf naar www.ikwordbrandweer.be

 

© 2017 Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen