background
login

Luitenant-vrijwilliger

De hulpverleningszone  Vlaamse Ardennen organiseert een bevorderingsprocedure volgens personeelsplan van luitenant-vrijwilliger te begeven bij bevordering door verhoging in graad.

Functie

De luitenant kan optreden als:

Sector- en eindverantwoordelijke: Bij basis monodisciplinair optreden is de luitenant eindverantwoordelijk voor de bestrijding van het incident. Bij grootschalig monodisciplinair repressief optreden is de luitenant sectorverantwoordelijke en staat hij onder bevel van het brandcommando. Hij draagt eindverantwoordelijkheid voor de bestrijding van het incident in zijn sector.

Bij basis multidisciplinair optreden coördineert de luitenant het multidisciplinaire overleg in het motorkapoverleg. Indien noodzakelijk start de luitenant een CP-OPS op en geeft hier leiding aan in afwachting van een hogere officier.

Bij grootschalig multidisciplinair optreden vervult de luitenant een rol binnen de commandostructuur.

Beknopt functieprofiel

1. Het coördineren van de inzet van meerdere interventieploegen of het aansturen van gespecialiseerde interventieploegen bij complexe incidenten om er voor te zorgen dat het incident op een effectieve, efficiënte en veilige manier wordt bestreden en de menselijke en materiële schade tot een minimum wordt beperkt.

2. Het opnemen van algemeen operationeel, administratief en technisch leidinggevende taken en het uitvoeren van gespecialiseerde administratieve en technische opdrachten om de goede operationele, administratieve en technische werking van de zone te garanderen.

3. Het aanbrengen van technisch operationele kennis en ervaring en het stimuleren en initiëren van training om te garanderen dat het personeel operationele en technische kennis heeft om adequaat en veilig alle opdrachten in het kader van de hulpverlening te kunnen uitvoeren en dat wettelijke reglementeringen en zonale en lokale afspraken toegepast worden in alle omstandigheden.

Functieomschrijving en andere info vind je hier

© 2017 Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen