background
login
image1 image2 image3 image4 image5

Vacature vrijwilligers

EEN JOB BIJ DE HULPDIENSTEN ALS VRIJWILLIGER?

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen is op zoek naar mensen die tijd wensen te investeren in het bieden van hulp bij bvb. brand, ongeval,… en dit zowel overdag als nachts.

Bent u sociaal, hulpverlenend, sportief? Houdt u van uitdagingen, presteert u onder druk en blijft uw hoofd koel tijdens gevaarlijke situaties, dan ontmoeten wij jou graag!

FEDERAAL GESCHIKTHEIDSATTEST (FGA)

Om te kunnen solliciteren om vrijwillig brandweerpersoneel te worden, moet u een Federaal Geschiktheidsattest behalen. Om dit te behalen moet u een reeks van competentie-, handvaardigheids- en fysieke testen doorlopen. Om deze proeven te mogen afleggen, moet u voor u kan inschrijven aan een aantal voorwaarden voldoen. Als u voldoet aan deze voorwaarden, kan u zich inschrijven voor de federale geschiktheidsproeven. De proeven zijn onderverdeeld in een competentietest, een operationele handvaardigheidstest en de lichamelijke geschiktheidsproeven. De elf opleidingscentra voor de civiele veiligheid organiseren de geschiktheidsproeven waarvoor u moet slagen om uw Federaal Geschiktheidsattest te behalen. Je mag zelf kiezen wanneer en in welk opleidingscentrum voor de civiele veiligheid u zich inschrijft. Dit staat los van de zone waarvoor u nadien wilt solliciteren of de provincie waar u woont. Hou er wel rekening mee dat de proeven niet volgens een bepaalde regelmaat georganiseerd worden en dat het in sommige gevallen dus sneller kan gaan als u zich inschrijft bij het opleidingscentrum van een andere provincie.

WAT WORDT ER VAN JOU VERWACHT BIJ DE BRANDWEER?

U vervult een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren.

U past concreet het veiligheidsbeleid toe teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.

Als brandweerman werkt u samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (multifunctionele autopomp, …). U hebt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden. Daarnaast voert u opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt u bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteert u het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

Het bruto geïndexeerd uurloon van een brandweerman bedraagt (aan huidige index ): €12,61 EUR. Vorming, training en opleiding worden aangeboden door de hulpverleningszone.

In de maand oktober volgt er nog een infosessie waar je met al je vragen terecht kan.

De uiterste datum waarop de kandidaatstelling kan ingediend worden is 14 november 2017 of met een datum poststempel ten laatste op 14 november 2017. De kandidaturen dienen gericht aan het diensthoofd personeel van de hulpverleningszone, Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde. Bij de kandidaatstelling voegt de kandidaat een uittreksel uit het strafregister, een copy van het rijbewijs B , een copy van het federaal geschiktheidstattest en het inlichtingenformulier. 

 

 

Vacature sergeant najaar

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen organiseert een bevorderingsprocedure voor 20 functies van sergeant-vrijwilliger te begeven bij bevordering door verhoging in graad

Beknopt functieprofiel sergeant-vrijwilliger

Doel :

1. De operationele leiding over een team medewerkers om door een efficiënte en effectieve inzet van hoge kwaliteit menselijke en materiële schade ten gevolge van incidenten maximaal te beperken.

2. De dagelijkse leiding over een team medewerkers buiten de interventies om de operationele werking van de zone in goede banen te leiden.

Bijlage: Vacature sergeant najaar 17.pdf

 

 

Vacature korporaal najaar

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen organiseert een bevorderingsprocedure voor 60 functies van korporaal-vrijwilliger te begeven bij bevordering door verhoging in graad.

Beknopt functieprofiel korporaal-vrijwilliger

Doel :

1. Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren.

2. Het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.

3. Het optreden als verantwoordelijke voor een kleine groep medewerkers teneinde een kwalitatief hoogstaande, effectieve en efficiënte hulpverlening te waarborgen tijdens interventies.

Bijlage: Vacature korporaal najaar 17.pdf

 

 

Roadshow brandpreventie bij u thuis!

22 juni 2017 om 20 uur JC ARCADIA, Bovenstraat 2a te Horebeke

Binnen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen had de werkgroep Brandpreventieadviseurs (BPA) het lumineuze idee om elke maand een stad/gemeente van onze zone te bezoeken en een infosessie “brandveilig wonen” geven, specifiek gericht op brandveiligheid thuis. Er werd een aanhangwagen omgebouwd tot demonstratievoertuig waar de brandpreventieadviseurs de verschillende types rookmelders voorstellen, videofilms en presentaties laten zien ivm brandpreventie thuis geven, en nog veel meer… Kortom, waar deze aanhangenwagen opgesteld staat kan u terecht met al uw vragen over brandveiligheid thuis.

Volgende komt onder meer aan bod tijdens deze roadshow

·  interactieve presentatie brandpreventie voor particulieren

·  kennismaking met verschillende soorten rookmelders/ blusmiddelen

·  aanvraag GRATIS plaatsbezoek ivm plaatsing van rookmelders bij u thuis

·  demowagen brandpreventie

 

Inwoners van Horebeke en omstreken zijn van harte welkom!!! Tot dan!

 

 

 

Gezocht: Sergeant-beroeps

Functieomschrijving

1. De operationele leiding over een team medewerkers om door een efficiënte en effectieve inzet van hoge kwaliteit menselijke en materiële schade ten gevolge van incidenten maximaal te beperken.

2. De dagelijkse leiding over een team medewerkers buiten de interventies om de operationele werking van de zone in goede banen te leiden.

3. Het waken over de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde diensten en prestaties om de doelstellingen van de zone te realiseren op een effectieve, efficiënte en veilige manier.

Lees meer

Bijlage: Vacature sergeant-beroeps.pdf

 

 

Aanstelling zonecommandant voor Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

Aanstelling zonecommandant voor Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

Om de burger nog sneller en efficiënter te helpen, werden alle brandweerkorpsen in België hervormd.Net zoals bij de politiehervorming, is het stedelijk/gemeentelijk niveau volledig verdwenen en stapte men over naar een zonaal niveau. De 250 brandweerkorpsen zijn sedert 1/1/2015 ingedeeld in 34 hulverleningszones. 

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen omvat, in alfabetische volgorde, volgende steden en gemeenten: Brakel, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm.

De brandweerposten Brakel, Herzele, Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem staan in voor de dienstverlening binnen de zone.

De hervorming van de Civiele Veiligheid (met name brandweer en Civiele Bescherming) heeft drie belangrijke doelstellingen:

• Een optimale organisatie van de hulpverlening voor de bevolking

• Het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners

• Professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, inzake opleiding, materieel, standaard operationele procedures, uniform statuut van beroeps en vrijwilligers van de brandweer,…

Zo kan heel vlot "zonaal" materiaal en personeel ingezet worden bij specifieke of grotere interventies.

Ing. Maj. Peter De Vijlder vervulde sedert de opstart van de zonewerking begin 2015 de functie van waarnemend zonecommandant voor de zone. Tijdens de zoneraad van 28 maart 2017 werd hij aangesteld als eerste effectieve zonecommandant van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en dit voor een periode van 6 jaar.

 

De belangrijkste doelstellingen zijn om samen met zijn team van 450 collega’s te komen tot een uniforme en efficiënte werking binnen de brandweerposten van de brandweerzone. Het blijvend beroep doen op de inzet van brandweerman-vrijwilligers door hun optimaal in te zetten in zijn organisatie, is de sterke troef voor de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

Eveneens wil hij alle facetten van de brandweer breder kenbaar maken voor de 168.000 inwoners en de bedrijven binnen de 13 gemeenten van de Hulpverleningszone. Volgende maand start in dit kader een roadshow in de Vlaamse Ardennen rond het thema brandveiligheid in woningen.

Een meerjarenbeleidsplan voor de realisatie van deze doelstellingen is reeds opgemaakt en goedgekeurd tijdens zijn mandaat als waarnemend zonecommandant

Bij de selectieprocedure slaagde hij voor alle selectieproeven. De eedaflegging gebeurde onder toeziend oog van de voorzitter van de Zoneraad Burg. Luc Dupont van Ronse. De voorzitter wenst hem alle succes bij de vervulling van zijn mandaat en is ervan overtuigd dat de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen met Majoor Peter De Vijlder verder zal kunnen uitgroeien tot een performante organisatie, die zorgt voor een gelijkwaardige dienstverlening voor elke inwoner van onze zone.

 

© 2017 Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen